ביטוחי תאונות ומחלות שלנו

תאונות אישיות - מוות מתאונה

ביטוח תאונות אישיות מקנה פיצוי חד פעמי למשפחת המבוטח במקרה מוות כתוצאה מתאונה.

נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה מבטיח פיצוי חד פעמי למבוטח שנקבעו לו אחוזי נכות לצמיתות כתוצאה מתאונה.

מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מקנה פיצוי חד פעמי המשולם למבוטח שאובחנה אצלו אחת מהמחלות המוגדרת כקשה על פי כתב הפוליסה.

אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה מקנה פיצוי חודשי במקרה של אובדן הכנסה של המבוטח כתוצאה ממחלה ו/או תאונה.
שאלות ותשובות
כל אחד עלול להיקלע לתאונה, בכל מקום שהוא, ללא קשר לגיל ולמצב אישי - כך שלכולם כדאי להחזיק ביטוח כזה. אפשר להצטרף לביטוח מגיל שלוש ועד 70, והיא בתוקף עד שהמבוטח מגיע לגיל 85.
ב-9.000.000, את אחוזי הנכות קובע מומחה רפואי לתחום הנכות הרלוונטי, בהתאם לטבלאות שיעורי הנכות המופיעות בתקנות הביטוח הלאומי (חלק א' לתוספת לתקנה 11 בקביעת דרגת נכות לנכי עבודה, התשט"ז 1956). זאת לעומת חברות ביטוח אחרות, שיצרו טבלאות נכות משלהן.
יש לקחת בחשבון שביטוח מנהלים כולל כיסוי חלקי ביותר של תאונות אישיות, וגם זאת רק במקרים חריגים. לכן, כדאי להוסיף ביטוח תאונות אישיות שמכסה טווח רחב של אירועים ומבטיח לכם פיצוי מהיר יותר, ללא קשר לתשלומים מגופים אחרים.