ביטוחי המשכנתא שלנו

ביטוח החיים למשכנתא מבטיח את החזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה של מות אחד הלווים.
ביטוח מבנה למשכנתא מכסה אתכם ואת הבנק המלווה מפני מקרי נזק למבנה הדירה ולחלקים הצמודים לה.
שאלות ותשובות
החוק מחייב עריכת ביטוח משכנתא הכולל שני מרכיבים עיקריים - ביטוח מבנה וביטוח חיים. ביטוח המבנה יפצה את הגוף שהעניק את ההלוואה במקרה של נזקים שיפגעו במבנה הבית ובערכו כמשכון (למשל, הצפה, שריפה, פגעי מזג אוויר, רעידות אדמה, מעשי זדון ועוד). ביטוח החיים למשכנתא יפצה את הגורם שהעניק את ההלוואה במקרה בו אחד הלווים נפטר. למעשה, בשני המקרים, חברת הביטוח היא שתדאג להחזיר את החוב לבנק.
כל לווה שרוכש פוליסת ביטוח חלופית לטובת הבנק, רשאי לבטל פוליסת ביטוח משכנתא שנעשתה באמצעות הבנק, או כל גורם אחר, ככל שירצה וללא תשלום קנס כלשהו. הביטול יכנס לתוקף תוך 30 יום ממסירת הודעת הביטול לבנק על ידי חברת הביטוח. אנו ממליצים לוודא שהביטול נכנס לתוקפו במטרה למנוע מצב של כפל ביטוחי ותשלום מיותר על ביטוח משכנתא לשני גופים שונים.
ביטוח חיים למשכנתא מכסה התאבדות של בעל הפוליסה החל מהשנה השנייה, כך שבמקרה של התאבדות בשנת הביטוח הראשונה, מכל סיבה שהיא, ביטוח ישיר תהיה פטורה מתשלום של תגמולי הביטוח.

מגזין ביטוח משכנתא

כל מה שרציתם לדעת בנושא ביטוח משכנתא

אם ישנן יתרות בביטוח המשכנתא לאחר תשלום החוב לבנק, הסכום משולם למוטבים הרשומים והוא פטור ממס

הקפידו למלא את שאלון הבריאות בצורה ייסודית על מנת שתקבלו פיצוי ראוי בעת הצורך

אתם אלו שבוחרים איפה לרכוש ביטוח למשכנתא! החוק אוסר על הגוף המלווה לחייב אתכם היכן לרכוש אותו

בחרו משכנתא לאחר סקר שוק מקיף ובדיקה של המסלולים הקיימים וזאת מאחר שמדובר בהלוואה גדולה לטווח ארוך

על מנת לחסוך בהוצאות המשכנתא, כדאי לנהל משא ומתן עם הבנק, או כל גורם אחר שמעניק משכנתאות

הכלל הוא שהחזר המשכנתא לא יעלה על שליש מההכנסות שלכם. כך, תוכלו להיות בטוחים כי תעמדו לאורך זמן בהחזר החודשי

זכרו כשביטוחי משכנתא הם לרוב זהים, אולם ההבדלים במחירים עלולים להיות גדולים במיוחד!

לרוב, פרמיית ביטוח החיים למשכנתא עולה במחציתה הראשונה של תקופת המשכנתא, ויורדת במחציתה השנייה

קיימים מספר מסלולי ביטוח למשכנתא המשתנים בהתאם לשורה של פרמטרים

רבים תוהים מה חשוב לדעת בעת נטילת משכנתא וכיצד "עושים את זה נכון"

מחזור משכנתא הוא החזר של ההלוואה הראשונית ולקיחת הלוואה חדשה בתנאים משופרים