שלושה מסלולי השקעות בתוכנית חיסכון ישיר לפרט

תוכלו לבחור באחד מבין המסלולים הבאים, בהתאם לצרכים שלכם:

תשואות מסלולי השקעות

*התשואות המוצגות הינן במונחים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
*אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

חיפוש פוליסות וטפסים - תוכניות חיסכון

חיפוש לפי:

דברים נוספים שחשוב שתדעו על תוכנית חיסכון ישיר לפרט

אנו מאפשרים לכם להחליט האם להפקיד באופן ספונטני במועדים לבחירתכם או להפקיד אחת לחודש סכום קבוע באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. תוכלו לחלק את ההפקדות למספר מסלולי השקעה, ולשנות מסלול/ים בכל עת, מבלי שתשלמו קנס או עמלה.

אחד היתרונות המרכזיים של הפקדה לתוכנית החיסכון של ביטוח 9.000.000 הוא שתשלמו מס רווחי הון בגין הרווחים הריאליים בלבד (רווח בפועל) של 25% בעת משיכת כספי החיסכון בפועל, כך שבניגוד למכשירי חיסכון אחרים, בגין המרה / הקפאה / תום תקופה לא תחוייבו בגביית מס.

אנו מציעים תוכניות חיסכון בדמי ניהול מינימליים של עד 1.05% מהחיסכון השנתי המצטבר (גם מהסכום שנחסך וגם מהתשואה).

חיסכון לעתיד טוב יותר שלכם ושל ילדיכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם: