הקדמה

ביטוח 9 שואפת לאפשר לכל אזרח במדינה לקבל שרותי ביטוח במחירים הוגנים, אנו רואים את עצמנו מחויבים לקהילה בה אנו פועלים. 
אכפתיות ואחריות לקהילה הינם ערכים חשובים עבורנו ומהווים חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית ומהתרבות הארגונית על פיה אנו נוהגים.

הגדרת נושא ההשקעה החברתית ורציונל ההשקעה

כחברת הביטוח הדיגיטאלית הראשונה בישראל, בחרנו, בנושא ההשקעה החברתית, להתמקד בתחום של צמצום הפער הדיגיטאלי בקרב אוכלוסיות חלשות על ידי הגברת הנגישות הטכנולוגית וקידום החינוך באמצעות טכנולוגיות דיגיטאליות.

השותפים הקהילתיים

ביטוח 9 מבקשת ליצור מעורבות קהילתית חזקה ויציבה, ועל כן מבססת שותפויות ארוכות טווח עם שותפים ציבוריים וקהילתיים. במסגרת פעילותה, ביטוח 9 משתפת פעולה עם עמותת פידל - עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה בישראל. העמותה הוקמה במטרה לתת לכל ילד בן העדה האתיופית בישראל למצות את מלוא הפוטנציאל האישי שלו במערכת החינוך הרגילה. כמו כן עוסקת העמותה בחיזוק הקשר החינוכי בין ההורה לילד. ביטוח 9 מתכוונת לפעול בתחום החינוך, בבתי ספר בעיר בה החברה ממוקמת, תוך מתן סיוע בתחום הדיגיטאלי הן למורים והן לתלמידים והוריהם

יעדי התנדבות

ביטוח 9 מעודדת את מנהליה ועובדיה להתנדבות, ולממש בדרך זו את הערכים האישיים והארגוניים של החברה של אכפתיות, שותפות ואתגר. 
החברה שואפת ללוות את עובדיה בהדרכות והכשרות מקדימות לפני כל יציאה לפעילות התנדבותית ואף נעזרת בעת הצורך ביועצים חיצוניים.
יעדי ההתנדבות השנתיים מתעדכנים מדי שנה, כחלק מתכנון ובניית תוכנית העבודה השנתית וכפועל יוצא של היעדים העסקיים של החברה.
9.000.000 עוקבת באופן קבוע אחר שעות ההתנדבות ומקיימת הערכה של שביעות רצון השותפים הקהילתיים וכן של עובדי החברה המתנדבים. במסגרת החשיבות שמייחסת לפעילות ההתנדבות, החברה מוצאת לנכון להביע את הערכתה וההוקרה שלה לעובדים המתנדבים, אחת לשנה, "בטקס מתנדב מצטיין", ולהעניק תעודת הוקרה אישית לעובד שהצטיין בפעילותו.

תרומות נוספות:

1. תרומות שווי כסף (In Kind) - תורמת מחשבים, יוזמת ירידים כגון: ירידי אוכל ועוד.
2. תרומות כלליות - שיתופי פעולה עם עמותות וארגונים שונים, העוסקים בעיקר בתחום של ילדים ונוער בסיכון. כגון:- ניצן, כפר הנוער נרדים, פרויקט הטכנודע בגבעת אולגה ועוד.
מעת לעת החברה בוחנת את תקציב התרומה לקהילה באמצעות ועדת תרומות, תוך התחשבות בעקרונות מנחים ותנאי השוק.

תקשורת פנים ארגונית

ביטוח 9 מפיצה לעובדים במהלך השנה מידע על מגוון הפעילויות הקהילתיות של החברה. כל מחלקה בחברה משתלבת באחת מהפעילויות.
הרחבת מעגל התרומה - מינוף ורתימת מחזיקי העניין (Stakeholders)
כחלק מתפישת האחריות החברתית החברה פועלת לרתימת כל מחזיקי העניין (ספקים,שותפים עסקיים וכד') לפעילות למען הקהילה בדרכים שונות.

מבט עתידי

החברה הציבה לעצמה יעד לחבר בין מגוון הפעילויות בקהילה לפעילות אסטרטגית אינטגרטיבית המנוהלת ומדווחת בראייה כוללת. המשמעות היא חיבור של תחומי האחריות התאגידית למטרות וליעדים העסקיים של החברה, הגדרת תחומי פעילות מרכזיים וסדרי עדיפויות במסגרת תפיסה רחבה, הצבת מטרות ברורות וקביעת כלים למדידה תוך התייחסות לסטנדרטים בתחום.

היעדים והמדדים להצלחה

בביטוח 9 ברור כי יש צורך בקביעת פרמטרים מדידים לבחינת יישום המדיניות במגוון כלים. 
דוגמאות:
1. בדיקת תשומות – Inputs- בחינת היקף ההתנדבות (ריכוז שעות ההתנדבות) והיקף התרומות הכספיות.
2. בדיקת תפוקות קצרות טווח- Outputs דרך שיח מתמיד ומפגשים עם השותפים הקהילתיים.
3. בדיקת תפוקות ארוכות טווח- Outcomes- לדוגמה:
א. שביעות רצון השותפים לאורך זמן.
ב. סקר אקלים ארגוני בו נשאלות שאלות בנושא התרומה של החברה לקהילה.
ג. שינוי ברמה פנים ארגונית (שביעות רצון עובדים).