הקו האדום – מסירת מידע הנוגע לחשד להונאת ביטוח

למסירת מידע ביחס לפעילות חשודה בזירת הביטוח כמו ביטוח דירה, ביטוח רכב , ביטוח בריאות ועוד, ניתן לפנות טלפונית למספר: 1-800-20-10-30 או באימייל לכתובת RedLine@ISOClaimsearch.co.il .

"הקו האדום" מאפשר לציבור האזרחים למסור מידע באופן אנונימי שיסייע בגילוי עבריינים ובמניעת הונאות ביטוח. לידיעתך, ניתן למסור את האינפורמציה מבלי להזדהות! עם זאת, ברצוננו לציין כי הזדהותך וכל מידע שתמסור או מידע המתאר את הקשר שלך למקרה, יסייע לנו רבות באימות ומניעת ההונאה. בשל הצורך בחקירה ופענוח הונאות ביטוח, תיתכן אפשרות כי המידע שתמסור יועבר לידי משטרת ישראל וכן לרשויות אכיפת חוק נוספות. עקב ההשלכות האפשריות הצפויות בהתאם למידע אותו הינך מוסר, אנא וודא כי המידע אותו הנך מוסר הינו אמין. בכפוף לאמור לעיל חשוב לציין כי המידע שתמסור יישמר בסודיות מוחלטת!

לתשומת ליבך - בעצם מסירת המידע הנך מביע את הסכמתך לאמור בהודעה זו.

הקו האדום - שירות לספקי החברה

ניתן לדווח למנהל הסיכונים של החברה, מר דוד מיכאל, באחד מהאמצעים הבאים (לרבות באופן אנונימי):

  • טלפון: 03-5654024
  • דואר (לא רשום): אפעל 35 קרית אריה פתח-תקווה, לידי מר דוד מיכאל.
  • דואר אלקטרוני: david.michael@yashir.co.il