חוקים וחובות

כיסויים ותוספות

דיווחים ותביעות

חישובי עלויות

חודש מתנה + עד ₪2,000 הנחה 
בביטוח מקיף לרכב