ב-9 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ, קיימות פוליסות ביטוח חיים שהגיעו לתום תקופה או ארע מקרה הביטוח ובהן כספים שלא נתבעו ע"י המבוטח\ים או המוטב\ים לפי העניין. 

בכדי לבדוק האם הינך זכאי לכספים מכוח זכויות ירושה, או הנך מוטב בפוליסה וכיו"ב יש להזין את מספר תעודת הזהות.

לברורים נוספים ניתן לפנות למוקד שירות חיים:

  • למוקד שרות חיים בטלפון מס' 03-9000000
  • או בכתב למשרדי החברה רחוב אפעל 35 פתח תקווה 49511 .