המונח או המושג הפיננסי הקר והטכני שנקרא ביטוח חיים הוא בעצם ערב רב של אלמנטים פרמטרים ותתי קטגוריות, המעניקים למבוטחים ולרוכשי הפוליסות מגוון הגנות, סעדים ופתרונות למצבי קיצון ולמצבים בהם נמנעת מהם, באופן פיזי או מנטאלי, האפשרות להמשיך ולקיים את עצמם ולכלכל את משפחתם. יכול להיות זה מקרה של פטירה פתאומית, מצב של נכות מקצועית או מצב של אובדן יכולת השתכרות בגלל פרישה או פציעה כלשהי. כאשר דנים בנושא של ביטוח חיים מושגים בסיסיים חייבים להיות נהירים ומובנים לכל הצדדים הרלוונטיים, כי מדובר על נושא אקוטי וחשוב שבו למרכיב ההבנה והידע יש משמעות לא רק עבורנו ועבור חיינו, אלא גם לעתידנו ולעתיד משפחתנו.


באופן הפשוט ביותר ניתן להגדיר ביטוח כהסכם בין צד אחד שהוא המבטח לבין צד שני שהוא המבוטח. בהסכם זה משלם צד א לצד ב' תשלומים מסוימים וידועים בהתאם לתנאי ההסכם ובתמורה לכך משלם צד ב' סכום פרמיה חודשי או שנתי קבוע לצד א'. מטרת ההסכם, כאמור לעיל לעגן את זכויות המבוטח בכל מקרה חריג וקיצוני המשנה את אורח חייו ואת התנהלותו הסטנדרטית והיומיומית, מכל בחינה שהיא הכלולה בהסכם הפוליסה. ישנן במיוחד בימינו כמעט אינספור אפשרויות ואלטרנטיבות לסוגי ביטוחים וננסה לעמוד על כמה מהבולטים שבהם במאמר זה.


דוגמא לסוג ביטוח חיים נפוץ היא, ביטוח מנהלים המבוסס על יחסי עובד מעביד ועל הפרשות של שני הצדדים מדי חודש בחודשו בכל תקופת העסקתו של העובד במקום עבודתו. ביטוח זה מוכר כחיסכון פנסיוני ולמעט מקרים של מוות או נכות, ניתן לממש את הפוליסה בעת הפרישה והיציאה לגמלאות. תקנות מס הכנסה (תקנה 45 למעוניינים לדעת) מאפשרות להפנות עד 35% מהתוכנית לשם רכישת "ביטוח ריסק למקרה מוות" שזה כיסוי למקרה מוות.
ביטוחי מנהלים יכולים להתחלק על פני מספר מסלולים כגון מסלול חיסכון הוני צובר או מסלול קצבה חודשית, אפשר גם לחלק את הפרמיה לשני המסלולים, כך שחלק מהכסף יועבר למבוטח בצורת קצבה חודשית וחלקו ימשיך ויושקע למטרת יצירת רווחים נוספים.


סוג ביטוח אחר במסגרת ביטוחי חיים הוא ביטוח קבוצתי או ביטוח שותפות והוא נערך במסגרת של קבוצת אנשים בעלי עניין או אינטרס משותף כמו ועד עובדים, שותפים בעסק וכיוצא באלו. זהו ביטוח שבמקורו מיועד למקרי מוות בלבד, אך ניתן להוסיף לו סעיפים ופרמטרים נוספים על פי צרכי המבוטחים.
מסלול ביטוחי נוסף הוא ביטוח גמלה, המאפשר למבוטחים, ללא אפשרות למרכיב של ביטוח ריסק, לקבל גמלה קבועה מתאריך מסוים ומדי חודש בחודשו. כך יכול המבוטח להמשיך בשגרת חייו הרגילה, ללא פגיעה באיכותם וברמתם. 
לפני שקופצים למים העמוקים או לפני שמקבלים את הנחיית מקום העבודה, כדאי לחקור, לבדוק ולברר לעצמכם, ובעצמכם, מה כל ביטוח נותן ומה הוא מעניק לכם ולמשפחתכם.

הבטיחו את עתידם הכלכלי של ילדיכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם: