על מה נדבר בכתבה?

המונח ביטוח חיים הוא בעצם ערב רב של אלמנטים פרמטרים ותתי-קטגוריות, המעניקים למבוטחים ולרוכשי הפוליסות מגוון הגנות, סעדים ופתרונות למצבי קיצון ולמצבים בהם נמנעת מהם, באופן פיזי או מנטאלי, האפשרות להמשיך ולקיים את עצמם ואת משפחתם. יכול להיות שמדובר במקרה של פטירה פתאומית, מצב של נכות מקצועית או מצב של אובדן יכולת השתכרות בגלל פרישה או פציעה כלשהי.

בהסכם ביטוח חיים משלם המבוטח לחברת הביטוח תשלומים קבועים וידועים מראש, מתוך כוונה לעגן את זכויותיו בכל מקרה חריג

כאשר דנים בנושא של ביטוח חיים, מושגים בסיסיים חייבים להיות נהירים ומובנים לכל הצדדים הרלוונטיים. מדובר בנושא אקוטי וחשוב שבו למרכיב ההבנה והידע יש משמעות לא רק עבורנו ועבור חיינו, אלא גם לעתידנו ולעתיד משפחתנו.

מהי המטרה של ביטוח חיים?


המטרה של ביטוח חיים הוא לאפשר לאדם לדאוג כלכלית לקרוביו במקרה של אירוע ביטוחי. בהסכם זה משלם המבוטח לחברת הביטוח תשלומים קבועים וידועים מראש, מתוך כוונה לעגן את זכויותיו בכל מקרה חריג וקיצוני המשנה את אורח חייו ואת התנהלותו הסטנדרטית והיומיומית, מכל בחינה שהיא הכלולה בהסכם הפוליסה. ישנן במיוחד בימינו כמעט אינספור אפשרויות ואלטרנטיבות לסוגי ביטוחים וננסה לעמוד על כמה מהבולטים שבהם במאמר זה.

 

סוגים שונים של ביטוחי חיים


דוגמא לסוג ביטוח חיים נפוץ הוא ביטוח מנהלים המבוסס על יחסי עובד מעביד ועל הפרשות של שני הצדדים מדי חודש בחודשו בכל תקופת העסקתו של העובד במקום עבודתו. ביטוח זה מוכר כחיסכון פנסיוני ולמעט מקרים של מוות או נכות, ניתן לממש את הפוליסה בעת הפרישה והיציאה לגמלאות. תקנות מס הכנסה (תקנה 45) מאפשרות להפנות עד 35% מהתוכנית לשם רכישת "ביטוח ריסק למקרה מוות" שזה כיסוי למקרה מוות.

ביטוחי מנהלים יכולים להתחלק על פני מספר מסלולים כגון מסלול חיסכון הוני צובר או מסלול קצבה חודשית, אפשר גם לחלק את הפרמיה לשני המסלולים, כך שחלק מהכסף יועבר למבוטח בצורת קצבה חודשית וחלקו ימשיך ויושקע למטרת יצירת רווחים נוספים.

סוג ביטוח אחר במסגרת ביטוחי חיים, הוא ביטוח קבוצתי או ביטוח שותפות והוא נערך במסגרת של קבוצת אנשים בעלי עניין או אינטרס משותף כמו ועד עובדים, שותפים בעסק וכיוצא באלו. זהו ביטוח שבמקורו מיועד למקרי מוות בלבד, אך ניתן להוסיף לו סעיפים ופרמטרים נוספים על פי צרכי המבוטחים.

מסלול ביטוחי נוסף הוא ביטוח גמלא, המאפשר למבוטחים, ללא אפשרות למרכיב של ביטוח ריסק, לקבל גמלה קבועה מתאריך מסוים ומדי חודש בחודשו. כך יכול המבוטח להמשיך בשגרת חייו הרגילה, ללא פגיעה באיכותם וברמתם. 

כתבות ביטוח חיים פופולאריות

ביטוח נסיעות לחו"ל עם ילדים קישור
ביטוח חיים: מושגים בסיסיים

תכירו את הביטוח שיבטיח את העתיד הכלכלי של האנשים היקרים לכם. 

השוואת ביטוח מקיף, חובה וצד ג' קישור
הוזלה בביטוחי החיים

בואו לקרוא על המהפכה הצרכנית גורמת להוזלה משמעותית במחיר של ביטוחי החיים והופכת אותם לנגישים יותר מאי פעם.

ההבדלים בין צוואה לביטוח חיים

למרות שיש קווי דמיון בין השניים, ההבדלים בין צוואה וביטוח חיים לא יכולים להיות גדולים יותר. כל המידע בכתבה.