1.38 מיליון שקלים. זהו מחירה החציוני של דירת מגורים בישראל לפי נתונים רשמיים אשר פרסם לאחרונה משרד הבינוי והשיכון. כמו כן, ניתוח שוק המשכנתאות הישראלי מגלה גם פרטים מעניינים אודות חתך האוכלוסייה המרכזי שנעזר בהלוואת דיור. לדוגמא, 25% מנוטלי המשכנתאות בישראל הם מתחת לגיל 32, ומרבית הלווים נמצאים בעשור הרביעי לחייהם (30-40). כל הנתונים הללו מביאים לכדי כך שהבנקים אינם מעניקים בנקל הלוואת דיור לכל אחד.

הבנקים נוקטים בשורה של אמצעים אשר מטרתם להבטיח כי הלווים (צעירים ברובם) יוכלו לעמוד בפירעון ההלוואה. מקל וחומר כאשר עסקינן בהלוואה ארוכה הניטלת לא אחת למשך 20 שנים ויותר. בנוסף, עלותה הממוצעת של המשכנתא בישראל – נכון לשנת 2013 – עומדת על כ-603,000 ₪ (נתון אשר נמצא בעלייה מתמדת בשנים האחרונות).

בין הצעדים השונים אשר הבנק נוקט למען הבטחת האינטרסים שלו בהלוואת דיור ניתן למצוא בראש ובראשונה את שעבוד הנכס. דהיינו, הבנק מאפשר ללווים לרכוש את הנכס, אך זה ממושכן לטובת המלווה עד לתום פירעון ההלוואה. במידה והלווים אינם מצליחים לעמוד בתשלומים, הבנק רשאי לממש את השעבוד ולממן בעזרת התמורה את יתרת הסכום. כמו כן, הלוואת משכנתא תלויה ביכולתם של הלווים לעמוד בפירעון ההחזר החודשי. אי לכך, הבנק מחייב את הלווים לא רק להציג הון עצמי מינימאלי ומסמכים מפורטים אודות הכנסותיהם (והוצאותיהם), אלא גם דורש ביטוח משכנתא ביטוח משכנתא הוא למעשה ביטוח אשר נועד לכסות את ההלוואה בשני מקרים מרכזיים – נזק למבנה שגרם לירידת ערך משמעותית ו/או פטירת אחד הלווים בטרם פירעון מלא.

הרפורמה בביטוחי משכנתאות

בעבר, הבנקים דאגו לביטוח משכנתא במסגרת פוליסות קבוצתיות כאשר הביטוח היה חלק בלתי נפרד מעסקת הלוואת הדיור. לא אחת, ביטוח המשכנתא ממש "נבלע בין שורות ההסכם" (פשוטו כמשמעו). סיטואציה זו יצרה תופעה של ביטוחי משכנתאות יקרים אשר הלווים כלל לא היו מודעים לעלותם ו/או לזהות המבטח שמאחוריהם. בעקבות כשל השוק הנ"ל, הוחלה בשנת 2005 רפורמה מקיפה בביטוחי המשכנתאות בישראל. זאת, בין השאר כתוצאה ישירה מחדירתם של מבטחים ישירים לענף הביטוח המקומי.


יודגש, לא רק ציבור הלווים זיהה את כשל השוק (ולא רק העיתונאים הכלכליים שעסקו בנושא). למעשה, גם הרגולטור הבחין בכך והרפורמה בביטוחי המשכנתאות יצאה לדרך בעודה נושאת דגלי שקיפות ותחרותיות. הכל, לטובת הלווים. הבשורה המרכזית אשר הייתה טמונה ברפורמה לביטוחי משכנתא בשנת 2005 הייתה מעבר לפוליסות ביטוח אישיות (חלף הפוליסות הקבוצתיות מטעם הבנקים). ואכן, כיום, לווים רשאים לבחור בעצמם את ביטוח המשכנתא ופתוחה בפניהם הדרך לעריכת סקר שוק המטיב את תנאי העסקה.

אוקיי, אז כמה באמת עולה ביטוח משכנתא?

כפי שצוין לעיל, ביטוח משכנתא עוסק בשני עניינים מרכזיים – פטירת אחד הלווים טרם פירעון ההלוואה, ונזק למבנה שגרם לירידת ערך משמעותית. בקרות אחד ממקרי הביטוח הללו, הפוליסה נכנסת לתוקף וחברת הביטוח מסייעת לפרוע את יתרת ההלוואה מול הבנק. כך, גם הבנק איננו מאבד את זכויותיו, וגם הלווים אינם מוצאים עצמם מול שוקת שבורה (וקריסה כלכלית). 
כעת, בנוגע לשאלה כמה עולה ביטוח משכנתא, קשה לספק לה תשובה אחת ויחידה. זאת, בעיקר משום שקיימים מספר מסלולי ביטוח למשכנתא המשתנים בהתאם לשורה של פרמטרים. על פי רוב, עלותו של ביטוח המשכנתא מוערכת בכ-10% מסך ההחזר החודשי. קרי, אם הלווים מתחייבים לפירעון חודשי של כ-2,500 ש"ח, סביר להניח שביטוח המשכנתא ייקבע על כ-250 ש"ח לחודש
שימו לב, קל לראות כי לא מדובר בסכום קטן אשר ניתן להקל בו ראש. זאת ועוד, פוליסת ביטוח משכנתא זמינה עבורכם במגוון מסלולים וניתן בהחלט לאתר פוליסות אטרקטיביות אשר מספקות מצד אחד מטריה ביטוחית אפקטיבית, ומצד שני שומרות על המסגרת התקציבית. כמו כן, מומלץ כמובן להתייעץ עם מומחים העוסקים בביטוחי משכנתאות. יודגש כי הבנקים התאימו את עצמם לרפורמה וגם במעמד נטילת המשכנתא מונחים לפני הלווים הצעות לביטוח מטעם חברות ביטוח הקשורות עם הבנק. אמנם התחרות והרפורמה בשוק ביטוחי המשכנתאות הביאה לכך שגם הפוליסות המוצעות על ידי הבנק יכולות להיות כדאיות, אך חשוב לזכור כי הלווים עדיין עלולים לשאת במחיר בשל "ניגוד אינטרסים מובן". במילים פשוטות, אל תרוצו לקחת את ההצעה הראשונה אשר מוגשת לכם בבנק כמובנת מאליה

מתחייבים להצעה משתלמת בביטוח חיים למשכנתא

השאירו פרטים ונחזור אליכם: