במקרה פטירה של מבוטח משכנתא

על המוטב לבצע את השלבים הבאים לצורך טיפול בפנייתך: